آموزش داوری وقف و ابتداء - صوتی محمّد رضا شهیدی پور
فايل هاي مربوطه :

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد محمّد رضا شهیدی پور - آموزش داوری وقف و ابتداء (صوتی) - جلسه 1
  12.08 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد محمّد رضا شهیدی پور - آموزش داوری وقف و ابتداء (صوتی) - جلسه 2
  12.61 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد محمّد رضا شهیدی پور - آموزش داوری وقف و ابتداء (صوتی) - جلسه 3
  11.82 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد محمّد رضا شهیدی پور - آموزش داوری وقف و ابتداء (صوتی) - جلسه 4
  12.7 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد محمّد رضا شهیدی پور - آموزش داوری وقف و ابتداء (صوتی) - جلسه 5
  12.24 MB