آموزش داوری صوت - صوتی احمد ابوالقاسمی
فايل هاي مربوطه :

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد احمد ابوالقاسمی - آموزش داوری صوت (صوتی) - جلسه 1
  11.23 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد احمد ابوالقاسمی - آموزش داوری صوت (صوتی) - جلسه 2
  8.25 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد احمد ابوالقاسمی - آموزش داوری صوت (صوتی) - جلسه 3
  8.89 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد احمد ابوالقاسمی - آموزش داوری صوت (صوتی) - جلسه 4
  11.24 MB