محفل این هفته:

 مورخ :16/09/97
 

مجری علی جباری
قاری مجتبی محمد بیگی
قاری علیرضا مهدی زاده
حافظ حسین بهزاد فر
تواشیح
ابتهال
 
دوشنبه 1 ارديبهشت 1393 احادیث منتخب با موضوع قرآن

«توانگری معنوی و مادّی جامعه»

پیامبر خدا(ص):به هر کس[نعمت دانستن]قرآن داده شود و با این حال،گمان کند که به دیگری نعمتی بالاتر و بیشتر از این نعمت او،داده شده است،بی گمان،کوچکی را بزرگ شمرده است و بزرگی را کوچک. (شناخت نامه قرآن جلد 2 ص 357)

«چراغ خانه»

پیامبر خدا(ص):هر آیه ای از قرآن،درجه ای در بهشت و چراغی در خانه های شماست. (شناخت نامه قرآن جلد 2 ص 375)

«درخشندگی برای اهل آسمان»

*پیامبر خدا(ص):خانه های خود را با تلاوت قرآ«،روشن سازید و آنها را گورستان نکنید،چنان که یهود و نصارا کردند:نمازشان را در کلیساها و کنیسه های خود می خواندند و خانه هایشان از عبادت،تهی بود؛زیرا هرگاه در خانه،قرآن،بسیار خوانده شود،خیر و برکتش افزون می شود و اهل آن خانه،در گشایش قرار می گیرند و آن خانه،برای آسمانیان،چنان می درخشد که ستارگان آسمان،برای زمینیان می درخشند. (شناخت نامه قرآن جلد 2 ص 375)

«فراوانی خیر و برکت»

*پیامبر خدا (ص):خانه هایتان را تا می توانید،نورانی کنید؛زیرا خانه ای که در آن،قرآن خوانده شود،بر اهل خود،وسعت  می یابد و خیر[و برکت]آن،افزون می شود و  فرشتگان،در آن حاضر و شیاطین،از آن دور می شوند. ( شناخت نامه قرآن جلد 2 ص 377)
*پیامبر خدا(ص):ارجمند ترین خانه ها در روی زمین،چهار خانه است:کعبه،بیت المقدس،خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود،و مسجدها. (شناخت نامه قرآن جلد 2 ص 379)

«خواصّ برخی سوره ها و آیه ها»

*امام صادق (ع) : پیامبر (ص) هرگاه دچار ضعف و بی حالی می شد یا چشم می خورد یا سر درد می گرفت ، دستش را می گشود و فاتحه الکتاب و معوذتین(سوره های فلق و ناس)را می خواند.سپس دست خود را به صورتش می کشید و ناراحتی اش از بین می رفت. (شناخت نامه قرآن جلد 2 ص 449)
*پیامبر خدا(ص):هر کس وارد خانة خود شود و سوره های «الحَمدُلله »و «قُل هُوَا... اَحَد»را بخواند،خداوند،فقر را از او دور می کند و برکت خانه اش چندان فزونی می یابد که به همسایگانش هم می بخشد. (شناخت نامه قرآن جلد 2 ص 451)
*پیامبر خدا(ص):هر کس زمانی که به بسترش می رود،صد مرتبه سوره« قُل هُوَا... اَحَد»را بخواند،خداوند،گناهان پنجاه سال را از او می آمرزد. (شناخت نامه قرآن جلد 2 ص 453)
*پیامبر خدا(ص):هر کس در هنگام اندوه و گرفتاری،آیه الکرسی و آیه های پایانی سوره بقره را بخواند،خداوند به کمک او می شتابد. (شناخت نامه قرآن جلد 2 ص 479)
*پیامبر خدا(ص) : روز قیامت ،قرآن می آید و می گوید : «پروردگارا!بر او(تلاوت کننده قرآن)،[خلعت]بپوشان» . پس تاج کرامت، بر سرش می نهند.قرآن می گوید : «پروردگارا!بیشتر بپوشان» .پس جامه ی کرامت بر او می پوشانند . سپس می گوید:«پروردگارا !از او خشنود باش».خدا نیز از او خشنود می شود.سپس به او گفته می شود:«بخوان و بالا برو»و به ازای هر آیه ای،یک حسنه بر او افزوده می گردد. (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 37)

«سرور سخن»

*پیامبر خدا(ص):برتری سخن خدا بر دیگر سخنان،همچون برتری خدا بر آفریدگان اوست.(شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 47)

«شفاعتگری با شفاعت پذیرفته»

*پیامبر خدا(ص): شفاعت کنندگان، پنج تایند: قرآن، خویشاوندی، امانتداری، پیامبرتان، اهل بیت او.
(شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 33)

«درجات بهشت،به اندازۀآیات قرآن»

*پیامبر خدا (ص):به تلاوت کننده قرآن،آن گاه که وارد بهشت شود،گفته می شو د:«بخوان و بالا برو».پس،آن را می خواند و با هر آیه ای،یک درجه[در بهشت]بالا می رود تا آنکه آخرین آیه ای را که می داند،می خواند.
(شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 35)

«وجوب احترام نهادن به قرآن»

 *پیامبر خدا(ص):قرآن،برترین چیز در نزد خداوند است(ز هر چیزی برتر است بجز خداوند).پس هر که به قرآن احترام بگذارد،در واقع،به خدا احترام گذاشته است و کسی که به قرآن احترام نگذارد،در واقع،حرمت خدا را خوار شمرده است.حرمت قرآن نزد خداوند،مانند حرمت پدر بر فرزند اوست.(شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 47)

«ارزنده ترین های قرآن»

*پیامبر(ص) دست علی (ع) را گرفت و فرمود:«قرآن،بر چهار بخش است:یک بخش،در خصوص ما خاندان است.یک بخش،درباره ی دشمنان ماست.یک بخش،درباره حلال و حرام است و یک بخش،درباره ی فرائض و احکام،و خداوند،ارزنده ترین آیه های قرآن را درباره علی(ع) نازل کرد.(شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 81)

«قلب قرآن»

*پیامبرخدا(ص):هر چیزی،قلبی دارد و قلب قرآن،«یاسین» است.هر کس«یاسین»را بخواند،خداوند به ازای خواندن آن،ده بار خواندن کل قرآن را برایش می نویسد.(شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 107)
*پیامبرخدا (ص) : «یاسین»،قلب قرآن است.هر کس آن را برای خداوند-تبارک و تعالی - و آخرت بخواند،حتماً آمرزیده می شود.آن را برای مردگانتان بخوانید. (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 107)
*امام صادق (ع) : هر چیزی،قلبی دارد و قلب قرآن ، «یاسین» است.هر کس آن را پیش از خواب یا در روز یا پیش از آن که شب شود،بخواند ، آن روز تا شب،از حفاظت شدگان و روزی دارندگان باشد،و هر کس آن را شب ، پیش از آن که بخوابد،قرائت کند ، خداوند ، هزار فرشته بر وی می گمارد که او را از گزند شیطان مطرود و از هر گزندی ، نگه دارند. (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 107)

«یک سوم قرآن»

*امام صادق(ع) به نقل از پدرانش:روزی پیامبر خدا(ص)به یارانش فرمود:«کدام یک از شما،همیشه روزه دار است؟».سلمان گفت:من،ای پیامبر خدا! پیامبر خدا(ص)فرمود:«کدام یک از شما،همیشه شب زنده داری می کند؟».[باز]سلمان گفت: من،ای پیامبر خدا!فرمود:«کدام یک از شما،هر روز قرآن را ختم می کند؟»سلمان[باز هم]گفت:من،ای پیامبر خدا!یکی از یاران پیامبر(ص)عصبانی شد و گفت:ای پیامبر خدا!این مرد ایرانی،می خواهد بر ما فخر بفروشد!فرمودی:«کدام یک از شما همیشه روزه دار است؟»او گفت:«من».در صورتی که بیشتر روزها،روزه نیست.فرمودی:«کدام یک از شما همیشه شب زنده داری می کند:»،گفت : «من» ، در صورتی که بیشتر شب را می خوابد.فرمودی : «کدام یک از شما هر روز قرآن را ختم می کند؟»،گفت:«من»در حلی که در بیشتر ساعات روز[لبش]خاموش است!پیامبر خدا(ص)فرمود:«خاموش باش،فلانی!تو را چه رسد که به کسی همچون لقمان حکیم،خرده بگیری؟[علت ادعایش را]از خودش بپرس،پاسخت را می دهد». (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 116)

«دیبای قرآن»

*امام صادق(ع):«حامیم»ها،گل های خوش بوی قرآن اند.پس هر گاه آنها را می خواندید،خدا را برای حفظ و قرائت آنها،بسیار سپاس گویید.بنده،هنگامی که به نماز می ایستد و «حامیم»ها را می خواند،از دهانش خوش بو تر از مشک پر بو و عنبر،خارج می شود،و خداوند بر تلاوت کننده و خواننده آنها،رحمت می آورد،و به همسایگان و دوستان و آشنایان و همه خویشاوندان و نزدیکانش،رحم می کند و در قیامت،عرش و کرسی و فرشتگان مقرب خدا،برایش طلب آمرزش می کنند.(شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 123

«مسبّحات قرآن»

*امام علی(ع):هرگاه مسبحات آخر[قرآن]را خواندید،بگویید:«سبحان ا... الاعلی؛منزه است خدای بلند مرتبه»،و هرگاه آیه«اِنَّ ا...َ وَ مَلائکَتَهُ یُصَلّونَ عَلی النَّبی»را خواندید،بر پیامبر(ص) درود بفرستید،در نماز باشید یا غیر آن...،و هرگاه«والتین»را خواندید،در پایان آن بگویید:«و نحن علی ذلک من الشاهدین»؛و ما بر این،گواهیم». (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 129)

«آموختن قرآن به فرزند»

*پیامبر خدا(ص):هر کس قرآن را بیاموزد و قرآن را آموزش دهد و به آنچه در آن است،عمل کند،قرآن،شفیع او و راه نمای او به سوی بهشت خواهد بود.
*گفته شده است که عبدالرحمان سُلمی،سوره حمد را به فرزند امام حسین(ع)آموخت.چون کودک،آن را برای پدرش خواند،امام حسین(ع)هزار دینار و هزار خلعت به عبدالرحمان داد و دهان او را پر از مروارید کرد.وقتی بر این کار امام خرده گرفتند،فرمود:«این،کجا و عطای او(یعنی تعلیم دادن سوره حمد)کجا؟!» (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 149)
* پیامبر خدا (ص) ما را به آموزش دادن قرآن، فرمان داد و به این کار،تشویق کرد و فرمود«در روز قیامت،قرآن،نزد صاحب خود-که بیشترین نیاز را در آن روز دارد-،می آید و به فرد مسلمان می گوید:«آیا مرا می شناسی؟». او می گوید:تو کیستی؟  قرآن می گوید:«من،همان کسی هستم که دوستش می داشتی و خوش نداشتی که از تو جدا شود؛همان که تو را به سوی خود می کشید و به خویش،نزدیکت می کرد».مسلمان می گوید:نکند تو قرآنی؟پس قرآن، او را به پیشگاه پروردگارش می برد و[فرمان]پادشاهی به دست راستش و[فرمان]جاودانگی به دست چپش داده می شود و بر سرش،آرامش نهاده می شود،و  به پدر  و مادر او نیز دو جامه پوشانده می شود که ارزش آن دو، با چند برابر دنیا هم برابری نمی کند.آن دو می گویند:به چه  سبب،این جامه ها بر ما پوشانده شده،در حالی که اعمال ما،سزاوار چنین پاداشی نیست؟خداوند می فرماید:«این، به سبب  قرآنی است که فرزندتان[از شما]آموخت.» (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 149)
* پیامبر خدا(ص): هر کس قرآن بخواند و آن را بیاموزد و به آن،عمل کند،در روز قیامت،تاجی از نور را که مانند خورشید می  درخشد، بر سرش می نهند و بر پدر و مادرش نیز دو جامه ای که دنیا با ارزش آنها برابری نمی کند،می پوشانند.پس آن دو می گویند،به چه سبب،چنین جامه هایی بر ما پوشانده شده است؟گفته می شود:«به سبب قرآن آموختن فرزندتان». (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص151)
* پیامبر خدا(ص):هر کس روخوانی قرآن را به فرزندش بیاموزد،خداوند،گناهان اول و آخر او را می بخشاید،و هر کس حفظ آن را بیاموزد،خداوند در روز قیامت،وی را به صورت ماه شب چهارده بر می انگیزد،و به فرزندش گفته می شود:«بخوان».پس هر آیه ای را  که بخواند ،خداوند به سبب آن،یک درجه پدرش را بالا می برد و تا آخرین آیه ای که از قرآن می داند،برسد. (شناخت نامه قرآن جلد 3ص151)
*پیامبر خدا(ص):حق فرزند بر پدرش،اگر پسر باشد،این است که مادرش را گرامی بدارد،نام نیکو بر او بگذارد،کتاب خدا را به او بیاموزد و ختنه اش کند و اگر دختر باشد،مادرش را گرامی بدارد،نام نیکو بر او بنهد و سوره نور را به او بیاموزد. (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 151)
*پیامبر خدا(ص):فرزندان خود را بر سه خصلت،تربیت کنید:دوست داشتن پیامبرتان،دوست داشتن اهل بیت او و خواندن قرآن؛زیرا در آن روزی که سایه ای جز سایه ی خدا نیست،قرآن دانان،همراه با پیامبران و برگزیدگان الهی،در سایه ی خدا هستند. (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 153)

«فراگیری قرآن»

*پیامبر خدا(ص) به ابوذر: ای ابوذر!صبحگاهان،در پی آموختن آیه ای از کتاب خدا بروی،برایت بهتر از آن است که صد رکعت نماز بخوانی.(شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 157)
* پیامبر خدا(ص):هر کس قرآن را برای رضای خدا و به قصد شناخت دین بیاموزد،به اندازه تمام ثوابی که به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده می شود،به او ثواب داده می شود.و هر کس قرآن را برای ریا و شهرت بیاموزد تا به  وسیله آن،با نادانان ، مجادله کند و بر دانشمندان ، فخر بفروشد و با آن،دنیا را بجوید ، خداوند در روز قیامت،استخوان های او را خرد می کند،و در آتش،عذاب کسی سخت تر از او نخواهد بود،و هیچ نوع از انواع عذاب نیست،مگر این که به سبب شدت خشم و ناخشنودی خدا بر او،با آن عذاب می شود.و هر کس قرآن را بیاموزد و در آموختن،فروتنی کند و به بندگان خدا،آموزش دهد و نیتش از این کار،ثواب الهی باشد،در بهشت،هیچ کس ثوابش بیشتر و منزلتش عالی تر از او نخواهد بود و هیچ منزلت و درجه رفیع و ارزشمندی در بهشت نیست ، مگر آن که او را از آن ، بیشترین نصیب و بالاترین منزلت است.  (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 123)
*پیامبر خدا(ص) به ابن مسعود:ای پسر مسعود!هر کس قرآن را برای دنیا و زیور آن(مادیات)بیاموزد،خداوند،بهشت را بر او حرام می گرداند. (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 163 )
*امام صادق (ع):در روز قیامت،بنده ای را که قرآن آموخته است،می آورند و او می گوید:«بار پروردگارا!من قرآن را به خاطر تو آموختم»؛اما به او گفته می شود:«نه؛بلکه آموختی تا گفته شود:فلانی،چه صدای خوشی دارد!.او را به آتش ببرید». (شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 165 )
*پیامبر خدا(ص)-به علی(ع)-:ای علی!قرآن را بیاموز و آن را به مردم،آموزش ده،که[در این صورت]اگر بمیری،فرشتگان به زیارت قبر تو می آیند،چنان که مردم به زیارت خانه خدا می روند. ( شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 165 )
*پیامبر خدا(ص):کسی که[نعمت حفظ ]قرآن به او داده شود و گمان کند که به هیچ یک از مردم،نعمتی برتر از آنچه به او عطا شده،داده شده است،بی گمان،آنچه را خدا کوچک شمرده،او بزرگ به شمار آورده است و آنچه را خدا بزرگ شمرده،او کوچک به شمار آورده است. ( شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 173 )
*پیامبر خدا(ص):حافظان قرآن به پیامبری نزدیک اند،جز این که به آنان وحی نمی شود. ( شناخت نامه قرآن جلد 3 ص 175 )
*پیامبر خدا (ص) : برتری حافظان قرآن بر کسی که حافظ  آن نیست ، چونان  برتری آفریدگار بر آفریده است.
(
شناخت  نامه قرآن جلد 3 ص 177 )
*امام صادق (ع) : حافظ  قرآنی که به آن عمل کند ، با  فرشتگان  پیغام آور ارجمند  و نیک ( فرمان بردار ) است. 
(شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 179 )
*پیامبر خدا(ص):گرامی ترین بندگان در نزد خداوند،پس از پیامبران،عالمان اند و سپس حافظان قرآن.آنان،از دنیا چنان می روند که پیامبران می روند و از قبرها با پیامبران،محشور می شوند و با پیامبران،از صراط می گذرند و پاداشی مانند پاداش پیامبران، به آنان داده می شود. پس خوشا به  حال جوینده علم و حافظ قرآن،از احترام و شرافتی  که نزد خدا  دارند! ( شناخت  نامه  قرآن جلد 3 ص 181 )

«حفظ قرآن»

*پیامبر خدا(ص):هر کس قرآن را حفظ کند،خداوند-تبارک و تعالی-عذاب پدر و مادرش را سبک می گرداند،اگر چه کافر باشند. ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 191 )
*پیامبر خدا (ص) : هر کس قرآن بخواند و آن را حفظ کند ، و حلالش را حلال و حرامش را حرام بداند ، خداوند به سبب آن ، او را به بهشت می برد و شفاعتش را درباره ی ده نفر از اعضای خانواده اش( که همگی،مستحق آتش اند ) می پذیرد. ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 191 )

«فراموش کردن قرآن»

;*امام صادق (ع): هر کس سوره ای از قرآن را فراموش کند،آن سوره در بهشت،به صورتی زیبا  و درجه ای بلند،برایش  نمودار می شود و چون آن را ببیند،می گوید:تو کیستی؟چه زیبایی!کاش،از آن من بودی!
پیامبر خدا(ص):حکایت حافظ قرآن،حکایت صاحب شتر زانو بسته است که اگر از آن مواظبت کند،نگاهش می دارد و اگر رهایش کند،می رود. ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 203 )
*امام علی (ع):از مجالس لهو، دوری کنید؛زیرا لهو(غفلت)، قرآن را از یاد می برد و شیطان،در آن مجالس، حاضر می شود. ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 205 )

«به کار بستن قرآن»

*پیامبر خدا(ص):هر کس قرآن را بخواند و به آنچه در آن است،عمل کند،در روز قیامت،بر سر پدر و مادر او تاجی می نهند که درخشش  آفتاب در خانه های دنیای  شما، نیکوتر است.پس چه گمان می برید  درباره ی خود آن کسی که به آن عمل کرده است؟( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 241 )
*پیامبر خدا(ص):سزاوار ترین مردم به نمازخواندنِ بسیار در نهان و آشکار،حافظ قرآن است.سزاوارترین مردم به فروتنی بسیار در نهان و آشکار،حافظ قرآن است.سزاوارترین مردم به روزه گرفتن بسیار،حافظ قرآن است.حافظ قرآن،باید در شبش،آن گاه که مردم خواب اند،[به شب خیزی وعبادت]شناخته شود،و در روزش،آن گاه که مردم سرگرم اند[،در کارِ روزه و عبادت باشد]،و در گریه اش،آن گاه که مردم می خندند،و در اندوهش،آن گاه که مردم شادمانی می کنند،ودر رفتارش،آن گاه که مردم بی هنجاری می کنند.ای حافظ قرآن!برای خدا!فروتنی کن،که خداوند،تو را بالا می برد،و فخر فروشی مکن،که خدا،خوارت می کند.برای خدا،خودت را بیارای،که خداوند،تو را آراسته می گرداند،و برای مردم خود را میارای،که خدا،تو را دشمن می دارد،خدا برای تو،بهتر از هر چیزی است که جز خدا  باشد.هر  کس به  قرآن احترام بگذارد ، در حقیقت ، به خدا  احترام گذارده است ، و  هر کس حق قرآن را سبک بشمارد ، حق خدا را سبک شمرده است . حرمت قرآن در نزد خدا ، مانند حرمت پدر بر فرزند اوست .حافظان قرآن در تورات ، با عنوان اختصاص یافتگان به رحمت خدا ، پوشیدگان در نور خدا و تعلیم یافتگان ( تعلیم دهندگان ) کتاب خدا خوانده می شوند . هر کس با آنان دوستی کند ، در حقیقیت ، با خدا دوستی کرده است و هر کس با آنان دشمنی کند ، در واقع،با خدا دشمنی کرده است . خداوند از شنونده ی قرآن بلای دنیا را دور می کند ، و از تلاوت کننده ی قرآن ، بلای آخرت را دفع می نماید . ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 241 )

«تشویق به خواندن قرآن»

*پیامبر خدا(ص):درهای آسمان در پنج هنگام،باز می شوند:هنگام خواندن قرآن،هنگام رویاروشدن دو سپاه[اسلام و کفر]،هنگام بارش باران،هنگام دعای ستم دیده،و هنگام اذان.( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 247 )
*امام باقر(ع):خواندن قرآن، برتر از ذکر گفتن است. ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 251 )
*پیامبر خدا (ص) : هر کس قرآن بخواند ، نبوت ، میان دو پهلویش گنجانده می شود ؛ ولی به او وحی نمی شو د.  ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 253 )
*پیامبر خدا(ص):هر کس قرآن را برای جلب خشنودی خدا و دانا شدن در دین بخواند،برایش پاداشی است  به اندازه ی مجموع پاداشی که به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده می شود. ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 253 )
*پیامبر خدا(ص):قاریان،رؤسای اهل بهشت اند. ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 253 )
*پیامبر خدا(ص):در روز قیامت،قرآن  به صورت مردی مجسم می شود.پس  شخصی را که  حافظ آن بوده،ولی با دستورهایش مخالفت کرده است،می آوردند.قرآن از او شکایت می کند و می گوید:ای پروردگار من!او را حامل من قرار دادی؛اما او بد حاملی بود!از حدود و احکام من تعدّی کرد،واجباتم را پایمال ساخت،گناهانم را مرتکب شد،و طاعاتم را ترک نمود!قرآن،پیوسته بر ضدّ او حجت می آورد تا آن که  گفته می شود:خود دانی با او.پس  قرآن،دست  او را می گیرد و رهایش  نمی کند تا این که او  را صورت در آتش پرتاب می کند.سپس مردی شایسته را می آورند که حافظ قرآن بوده و حرمت آن را پاس می داشته است.قرآن در برابر او مجسم می شود و به دفاع از او می پردازد و می گوید:ای پروردگار من!او را حامل من قرار دادی و حامل خوبی بود.او حدود[و احکامِ] مرا حفظ کرد،به فرایضم عمل کرد،از گناهانم دوری کرد،و از طاعاتم پیروی نمود.پس پیوسته در تأیید او دلیل می آورد تا آن که گفته می شود:خود دانی با او.آن گاه قرآن،دست او را می گیرد و رهایش نمی کند تا آن که جامه ای از دیبای ستبر بر وی می پوشاند و تاج پادشاهی بر سرش می نهد و جام باده به او می نوشاند. ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 259 )

«مجسّم شدن قرآن در روز قیامت»

*امام صادق(ع):چون خداوند اولین و آخرین خلایق را[در محشر]گرد آورد،ناگاه شخصی راکه زیباروتر از او هرگز دیده نشده است-می بینند که می آید.مؤمنان با دیدن او-که همان قرآن است-می گویند:این از زیباترین موجودی lاست که زیباروتر از او هرگز دیده نشده است-می بینند که می آید.مؤمنان با دیدن او-که همان قرآن است-می گویند:این از  ماست.او  زیباترین موجودی است که دیده ایم.قرآن چون به مؤمنان می رسد،از ایشان می گذرد.سپس شهدا به او می نگرند،تا این که به آخرین نفر ایشان می رسد و از آنها نیز می گذرد. شهدا می گویند:این،قرآن است.قرآن از آنها نیز می گذرد تا  به  پیامبران مرسل  می رسد.آنها  نیز می گویند:این،قرآن است.قرآن از آنها هم می گذردو به فرشتگان می رسد.فرشتگان می گویند:این،قرآن است.قرآن از ایشان  هم  می گذرد تا به سمت عرش می رسد و در آن جا قرار می گیرد. خداوند جبار می فرماید:«به عزت و جلالم و بلندی جایگاهم سوگند که هر کس تو را[در دنیا]گرامی داشته است،امروز گرامی اش می دارم و هر کس تو را خوار داشته است،خوارش می دارم». ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 265 )

«فضیلت تلاوت قرآن»

*امام علی (ع):هر کس هر روز،صد آیه از قرآن را با ترتیل و خشوع و آرامش بخواند،خداوند به اندازه عمل همه ی اهل زمین برایش ثواب می نویسد،و  هر کس  دویست آیه  بخواند،خداوند به اندازه ی عمل اهل آسمان و اهل زمین برایش ثواب می نویسد.
*به امام کاظم(ع) گفتم:پدرم از جدتان درباره ی ختم کردن قرآن در هر شب پرسید.جدتان فرمود:«هر شب[ختم کن]».پدرم گفت:در ماه رمضان؟جدتان به او فرمود:«در ماه رمضان».پدرم به ایشان گفت:باشد،تا جایی که بتوانم.پدرم قرآن را چهل بار در ماه رمضان ختم می کرد و من نیز پس از پدرم،آن را ختم می کنم،گاه بیشتر و گاه کمتر.بستگی به این دارد که بیکار باشم یا گرفتار،سرحال و با نشاط باشم یا بی حال.نیز چون روز عید فطر شود،یک ختم را برای پیامبر خدا(ص)قرار می دهم،یکی را برای علی(ع)،یکی را برای فاطمه(س)و سپس برای هر یک از امامان(ع) تا می رسم به شما و از زمانی که این کار را می کنم،یکی را به شما اختصاص داده ام.برای این کار،چه پاداشی دارم؟فرمود:«پاداشت این است که روز قیامت با ایشان باشی».گفتم:ا... اکبر!چنین پاداشی دارم؟!سه بار فرمود:«آری» ( شناخت  نامه  قرآن  جلد 3  ص 273 )
 پیامبر خدا (ص) : خداوند ،از شنونده ی قرآن،بلای دنیا را  دور می کند و از  قاری قرآن ، بلای آخرت را. ( شناخت   نامه  قرآن  جلد 3  ص 287 )
*پیامبر خدا (ص):فرشته ای بر قرآن،گماشته شده است.پس هر کس آن را بخواند،فصیح  باشد یا غیر فصیح،آن فرشته ،قرائت او را به صورت درست و اصلاح شده،بالا می برد. ( شناخت   نامه  قرآن  جلد 3  ص 311 )
*امام صادق(ع)درباره ی آیه ی:«کسانی که به آنان کتاب دادیم،آن را چنان که بایسته ی تلاوت آن است،تلاوت می کنند»-:یعنی آیات آن را شمرده می خوانند،سعی می کنند معانی آن را بفهمند،احکامش را به کار می گیرند،به وعده هایش امید می بندند،از عذابش می ترسند،از داستان هایش سرمشق می گیرند،از مثل هایش پند می آموزند،امرهایش را به جا می آوورند،و از نهی های آن،دوری کنند.( شناخت نامه قرآن جلد 3 ص329)

«قرائت با صدای خوش»

*پیامبر خدا (ص):قرآن را با صداهایتان زیبا گردانید؛زیرا صدای خوب،بر زیبایی قرآن می افزاید . ( شناخت   نامه  قرآن  جلد 3  ص 331 )
*امام صادق (ع):علی بن الحسین(زین العابدین)-که درودهای خدا بر او باد-خوش صدا ترین مردم در خواندن قرآن بود،به طوری که وقتی سقّاها از در خانه او می گذشتند،می ایستادند و به صدای خواندن قرآن وی گوش می دادند.باقر(ع)نیز خوش صداترین مردم بود. ( شناخت   نامه  قرآن  جلد 3  ص 335 )
 

«برکات ختم قرآن»

در روایات اهل بیت (ع) تأکید فراوانی بر فضیلت ختم قرآن شده و در شماری از آنها ثواب ها و برکات بسیاری برای ختم قرآن بیان شده است که برخی مقید به زمانهای خاص مانند ماه مبارک رمضان یا مکان های خاص مانند مکه مکرمه اند و برخی مطلق؛مانند اجابت دعا.